Junior Infant Girls and Boys Class September Enrolment Form (Irish Language)2017 and FAQs

The Board of Management of Bunscoil Sancta Maria Synge Street is pleased to announce that, as and from September 2017, a Junior Infant class for girls and boys will open.

This class and future classes enroled at this level each year will be taught through the medium of the Irish language. Children will be taught through the immersion model of education whereby all teaching and learning is through Gaeilge.

Application Form and Enrollment Policy are available to download on this page (please see below).

Tá áthas ar Bhord Bhainistíochta Bhunscoil Sancta Maria, Sráid Synge, fógairt go gcuirfear fáilte roimh rang naíonán do bhuachaillí agus cailíní i Meán Fómhair 2017. Beidh an rang seo agus ranganna naíonáin amach anseo á mhuineadh trí mheán na Gaeilge. Múnla an tumoideachais a leanfar leis na páistí, le gach gné dá dteagasc agus foghlaim trí mheán na Gaeilge.

Is féidir foirm agus polasaí iontrála a íoslódáil ón leathanach seo (féach thíos).

Enrolment Policy for 2017

 

Application Form for September (English Version)

Sancta Maria Primary Primary School Application Form (English Version)

Application Form (English Language Digital Version)

Sancta Maria Primary School Application Form (English Digital Version)

Foirm Iontrála do Meán Fómhair  (Leagan Gaeilge)

Bunscoil Sancta Maria Foirm Iontrála

Frequently asked questions

FAQ’s Junior Infant Class

PowerPoint Presentation delivered at Public Meeting Wednesday 8th Feb

Tumoid do Thuismitheoirí – leagan gearr